Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mẫu giáo Lộc Hưng trong tình hình hiện nay

Thực hiện công văn chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Lộc Ninh: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học. Ban chấp hành công đoàn trường mẫu giáo Lộc Hưng phối hợp với nhà trường tham gia theo dõi thực hiện việc tăng cường tuyên truyền đến trẻ em, cha mẹ học sinh và giáo viên cùng người thân trong gia đình phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19

     Hiện nay dịch bệnh covid-19 đang có chiều hướng bùng phát trở lại, để ngăn chặn việc này rất cần sự chung tay của toàn cộng đồng xã hội. Chính vì sự nguy hiểm này ban chấp hành công đoàn  phối hợp với nhà trường và đoàn thanh niên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, chú trọng tuyên truyền thực hiện Thông điệp 6K (Khoảng cách -Khẩu trang – Không tập trung- Khử khuẩn - Khai báo Y tế -Kiểm soát chặt chẽ biên giới và người nhập cảnh),

    Nhà trường luôn đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng,... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho trẻ giáo viên trong trường .

   Đoàn thanh niên thực hiện cho học sinh rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp.(Hình ảnh minh họa lớp Lá 6, điểm ấp 3)

 

 

Giáo viên Trần Thị Hoa đang rửa tay sát khuẩn và

đo thân nhiệt cho học sinh

 (tin bài: Nguyễn Thị Vân(CTCĐ))