Trường Mẫu Giáo Lộc Hưng thực hiện công tác phòng dịch tạ 3 điểm trường

Trường MG Lộc Hưng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 (ở tất cả ba điểm trường)

 

 

Đón trẻ sát khuẩn,đo thân nhiệt ở cổng trường

 

Bên cạnh đó giáo viên liên tục cập nhập các văn bản về phòng chống dich,các nội dung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh qua zalo các lớp,website của nhà trường,hy vọng đại dịch qua mau trả lại khung trời bình yên cho các con!

Nhà trường đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình từ quý phụ huynh trong tòan trường về việc phòng chống dịch Covid 19. Với hy vọng đại dịch qua mau cho các con có một kì tổng kết đáng nhớ và một kì nghỉ hè vui vẻ bên gia đình.