📢📢📢🇻🇳Sáng ngày 07/5/2021 Chi đoàn trường MG Lộc Hưng tham gia cùng Đoàn xã Lộc Hưng và  các ban, ngành đoàn thể  xã Lộc Hưng ra quân tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã.

  

        

     

         💖Cùng chung tay bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng bằng những hành động nhỏ, nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19.💖

 

(Hang moon)