Để chuẩn bị tốt cho Hội thi "nhà điêu khắc tài ba" năm học 2020-2021, Chi đoàn trường MG Lộc Hưng đã phối kết hợp nhờ Đoàn xã Lộc Hưng chuẩn bị tốt các điều kiện như: sân khấu, phông màn để tổ chức Hội thi