Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mỗi đoàn viên trường MG Lộc Hưng đều ý thức được trách nhiệm, tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" của mình trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, Đoàn viên đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh như ủng hộ quỹ Vac-xin phòng chống covid-19 số tiền: 1.000.000 đ, ủng hộ các trường hợp cách ly tại nhà số tiền: 900.000đ. Hy vọng những đóng góp tuy bé nhỏ nhưng rất ý nghĩa của các đồng chí đoàn viên trong nhà trường mong tình hình dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi.

      Phối hợp cùng với Đoàn xã, UBND xã Lộc Hưng đi hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm khẩu trang điện tử Bluezone

  


Đoàn viên hướng dẫn người dân địa phương cài đặt Bluezone       

       Xác định chống dịch như chống giặc, trong thời gian giãn cách xã hội từ ngày 19/7/2021 đoàn viên trường MG Lộc Hưng đã tình nguyện xung phong đến hỗ trợ UBND xã Lộc Hưng nấu ăn phục vụ các chốt phòng chốt trên địa bàn. Qua đó đoàn viên cảm thấy rất vui vì được đóng góp một phần công sức của mình trong việc phòng chống dịch bệnh. 

                                                        

                                                   

                         Đoàn viên tình nguyện nấu ăn phục vụ các chốt phòng dịch

      Nhận thức rằng mỗi công dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch, hy vọng những việc làm ý nghĩa này sẽ được duy trì, nhân rộng và phát triển, góp phần cùng cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng chung tay đẩy lùi dịch bênh Covid-19 và để lan tỏa những hình ảnh đẹp về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.