Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi đoàn trường MG Lộc Hưng phối hợp với công đoàn nhà trường tiến hành đón trẻ tại cổng trường

     Trẻ trước khi vào lớp sẽ được đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn tại cổng trường. Đồng thời giáo dục cháu đeo khẩu trang từ nhà đến trường, hạn chế đi đến nơi đông người nhằm bảo vệ sức khỏe và góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid-19